УСЛОВИЯ ЗА БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

При покупки до 59лв. включително транспортните разходи се поемат от клиента, а цената за доставка се определя според теглото на транспорта и стойността на наложеното плащане.

За покупки над 59лв. доставката е безплатна! В този случай транспортните разходи са в сметката на SKATEMASTERS, а пратките се изпращат с куриерската фирма Еконт.

Какви са сроковете за доставка?

Доставката се извършва в рамките на 24 до 48 часа след потвърждение на поръчката и ако продуктът е наличен при нас! Закупените стоки от онлайн магазин www.skatemasters.bg се доставят чрез куриерска фирма Еконт. Цените на всички продукти в сайта не включват цената за доставка.

Какви са условията за връщане на продукт?

Изпратете обратно към нас артикула с придружаващ го документ, доказващ покупката (касова бележка, разписка от ЕКОНТ, стокова разписка или др.)

адрес: гр. Русе, офис на ЕКОНТ Русе Халите 
получател: "СПОРТ МАСТЕРС ЕООД" 
телефонен номер: 089 339 0013 
Задължитено: с ОПЦИЯ ПРЕГЛЕД и наложен платеж стойността, която сте заплатили
Можете да върнете продукт поради следните причини:
 1. Продуктът е с грешен размер. 
2. Изпратили сме Ви грешен продукт. 
3. Продуктът е дефектен или повреден по време на транспорта.
Само в тези случаи ние ще поемем разходите за връщане.

Запазваме си правото да не изпълним поръчка в следните случаи:
 - Поръчаният продукт не е наличен. 
- Има технически грешки, свързани с цената или описанието на даден продукт. 
- Направили сте поръчка през нашия уебсайт и без причина откажете да я получите. 
- Не сте попълнили правилно личните си данни.

Плащане

Можете да заплатите закупените продукти по следните четири начина:

1. Наложен платеж (заплащате на куриера в момента на получаване на пратката).
2. Предплащане с банков превод (издаваме проформа фактура и след превеждане на дължимата сума по фирмената сметка на СПОРТ МАСТЕРС ЕООД изпращаме пратката с куриерска фирма Еконт).
3. Плащане с карта в офис на ЕКОНТ (наложен платеж) .
4. Стоков кредит с UniCredit. 
5. Стоков кредит с ДСК

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ С КАРТА ЗА ИЗБРАНАТА СТОКА

Приемани карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, VPAY

Ограничения:- Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode.
- Моля, проверете дали вашата карта е отворена от вашия издател за трансакции в Интернет
- Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.

Данни, които трябва да попълните за плащане с карта:- Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)
- За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации
- Verified by VISA и MasterCard SecureCode. В случай, че сте регистрирани от вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница където трябва да въведете вашата автентикационна парола. Условия за успешна трансакция с карта:
- Успешна автентикация на клиента, ако картодържателя е регистриран в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode
- Успешна авторизация на трансакцията

Възстановяване на суми

„Възстановяването на суми, направени с банкова карта става чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок до 30(дни).

ДАННИ ЗА ПЛАЩАНЕ С БАНКОВ ПРЕВОД

Титуляр: СПОРТ МАСТЕРС ЕООД
IBAN: BG09UBBS80021017247050
Банка: ОББ

УСЛОВИЯ ЗА ЛИЗИНГ - УНИКРЕДИТ
СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТ, СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНОСТ ОТНОСНО ПРАВАТА НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ №
1. С подписването на настоящото, заявявам желанието си (искане) да кандидатствам и получа предложение за предоставяне на кредит от„УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД.

2. Съгласявам се Администратора - „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД, с ЕИК 175070632, със седалище в град София и адрес на управление: р-н „Възраждане“, п.к.: 1303, кв. „Сердика“, ул. „Гюешево“ № 14, да обработва моите лични данни и да ги използва за кредитни проверки, извършвани електронно или ръчно, във връзка с искания от мен кредит, а също и при евентуално предоставяне на кредитни услуги от трети лица, включително и от другите лица от Групата на „УниКредит България“, различни от Администратора: „УниКредит Булбанк“ АД, „УниКредит Факторинг“ ЕАД, „УниКредит Флийт Мениджмънт“ ЕООД, „УниКредит Лизинг“ ЕАД, „УниКредит Застрахователен Брокер“ ЕООД, за което се съгласявам моите лични данни да бъдат включени и съхранявани в база данни и да бъдат обработвани за или във връзка с анализ на задълженията ми, събиране на вземания от мен по повод на предоставен ми кредит, предотвратяване изпирането на пари и измами, а също и във връзка с управление на предоставения ми кредит.

3. Съгласието за обработване на личните ми данни, изрично изразено с положения по-долу мой подпис, е с цел да позволи на Администратора да проверява моята кредитоспособност и да удостовери моите лични данни, в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. („Регламента/ът“), като получава справки от регистри на трети страни - частни и държавни администратори на лични данни, намиращи се в страната и извън нея, като Централния Кредитен Регистър на БНБ, Национална Агенция по Приходите, Националния Осигурителен Институт и др., в това число данни за плащаните от мен социални осигуровки, данни за трудовите ми договори и социално осигурителния ми доход, също така да прави запитвания и да получава данни относно гражданската ми регистрация от Националната база данни „Население“, като тези данни да бъдат обработвани съобразно ЗЗЛД и Глава Пета от Регламента.

4. Съгласието за обработване на личните ми данни, изразено с настоящото искане, е с цел да позволи също така на всеки от горепосочените администратори на лични данни да използва личните ми данни за подготвянето и предоставянето на упоменатите справки/доклади, изискани им от „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД. Ако е необходимо, се съгласявам Администраторът да предоставя за целите на оценяване на кредитния риск моите лични данни, в това число: кредитни данни и история на плащанията по всички открити и закрити кредитни сметки на мое име при „УниКредит Булбанк“ АД, при спазване на изискванията на ЗЗЛД, на следните категории лица на територията на Република България и извън нея: други кредитни институции и финансови институции, или алтернативно: други доставчици на услуги по предоставяне на данни от база данни, както и на лица, с които Администраторът има сключени договори, за предоставянето от тяхна страна на продукти и услуги. Също така декларирам своята информираност, че данните ми могат да бъдат използвани за целите на пазарни проучвания или за отчитането на степента на удовлетвореност на клиентите от качеството на предоставяните услуги и провежданата от Групата на „УниКредит България“ дейност. Запознат съм, че мога да възразя срещу това обработване по всяко време.

5. Съгласявам се резултатите от проверката, събрани от администраторите за целите на договора за кредит да се съхраняват на електронни носители и на хартия в кредитното ми досие за срока на договорното ми правоотношение с Администратора, както и след това, в случаите в които Администраторът има законово задължение да пази тези данни, съгласно разпоредбите на българското законодателство и правото на Европейския съюз. В случай че не бъда одобрен за отпускане на кредит и Администраторът не сключи с мен договор за кредит, моля Администратора да заличи личните ми данни, в рамките на технически необходимия му срок за това, считано от отказа му за сключване на договор за кредит.

6. Наред с това, информиран/а съм, че правното основание за обработване на личните ми данни от страна на Администратора е както настоящото искане за обработване на личните ми данни, така и основанието по чл. 6, пар. 1. б. „б)“ от Регламента – обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който съм страна, или за предприемане на стъпки по мое искане като субект, за когото се отнасят данните, преди сключването на договор. Също така разбирам, че „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД има законово задължение да обработи личните ми данни, във връзка със задълженията на дружеството произтичащи от законодателството свързано с мерките срещу изпирането на пари.

7. Информиран/а съм, че имам право: (а) на достъп до личните ми данни, съхранявани както от Администратора, така и от трети страни - администратори на лични данни; (б) да поискам коригиране, промяна и актуализиране на тези данни; (в) да поискам ограничаване на обработването им, (г) да поискам от Администратора да заличи (изтрие) личните ми данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД. (д) да възразя срещу обработването на личните ми данни (единствено в определените от законодателството случаи). Информиран/а съм, че имам право на преносимост, което ми позволява да получа личните данни, които ме засягат и които съм предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имам правото да прехвърля тези данни на друг администратор, без възпрепятстване от страна на Администратора, включително имам право да поискам от Администратора да извърши пряко прехвърляне на данните, свързани с мен, на другия посочен от мен администратор, ако това е технически възможно. Адресът за получаване на достъп до личните ми данни е: гр. София, р-н „Възраждане“, п.к.: 1303, кв. „Сердика“, ул. „Гюешево“ №14. Информиран/а съм, че на същия адрес мога да получа информация и за администраторите на лични данни, на които са разкрити свързани с мен лични данни. Информиран/а съм, че правата по тази точка мога да упражня чрез подаване на писмено заявление на посочения адрес или в който и да е филиал на УКБ, както и по електронна поща, при положение, че писмото ми е подписано с Електронен подпис в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

8. Информиран/а съм, че личните данни, свързани с мен, се обработват от Администратора във връзка с вземане на индивидуални решения, които се основават на: (а) ръчно обработване по предварително дефинирани критерии; (б) автоматизирано обработване по предварително дефинирани критерии и (в) автоматизирано обработване (без човешка намеса), включващо и профилиране, като формираните по тези начини решения се използват за сключването/ отказ за сключване на договор между мен и Администратора. Запознат/а съм с възможността да изразя гледната си точка, да възразя (в това число да се откажа) срещу вземането на решения спрямо мен, които са основани единствено на 2 автоматизирано обработване, включващо профилиране, и да поискам, при вземането на решението спрямо мен, да участва и ангажирано от Администратора за тази цел лице.

9. Потвърждавам, че съм запознат/а с факта, че Администраторът има законно право и интерес от достъпа до кредитните регистри, за да защити своите интереси, интересите на своите органи на управление и съдружници/акционери, както и с цел обезпечаване на правомерността на своята дейност, съобразно изискванията на закона.

10. Администраторът може да поиска и допълнителна информация, включително, но не само препоръки от банки и други кредитни или финансови институции, да проучи моето кредитно минало и настояща кредитоспособност във всички публични и частни бази данни, включително, но не само, в базите данни на кредитни бюра, държавни органи и банки на територията на Република България и чужбина, както и в базите данни на дружествата от Групата на „УниКредит“, администратори на лични данни, (наричани по-нататък „Дружествата“). В тази връзка, Администраторът има право да разкрива на Дружествата, личните ми данни, предоставени на Администратора с настоящото съгласие.

11. Предоставям правото на Администратора да проверява всички данни, предоставени от мен, чрез независими източници, като го моля да използва данните за осъществяване на проверки на кредитоспособността ми, преди предоставянето на каквито и да било услуги или продукти, както и във всеки момент от съществуването на евентуалните договорни правоотношения между мен и Администратора. 12. В случай че съм регистриран като Едноличен търговец (ЕТ) или съм Управляващ собственик на Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) и във връзка с подготовка за сключване между мен и Администратора на Договор за предоставяне на кредит, моля Администратора за следното: 1. Ако е необходимо, Администраторът да изисква от Националния осигурителен институт /НОИ/, включително и чрез информационната му система, както и да получава, лично или чрез други юридически лица, наличните данни за:
1.1. доходите ми и направените в моя полза осигурителни плащания, извършени от търговеца, на който съм едноличен собственик, както и другите данни, които съставляват търговска тайна или лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), като упълномощавам Администратора да използва събраната по този начин информация за целите на кредитната ми оценка, във връзка с отпускане на мое име на целеви стоков кредит/паричен заем при спазване на законодателството, свързано със защита на личните данни и всяка друга защитена информация;
1.2. начислен осигурителен доход за наетите на трудов договор и осигурявани от търговеца лица (без информация за личните данни на самите тези лица), размер на направени вноски по фондове и др. данни, които биха могли да представляват производствена или търговска тайна.

13. Настоящото си съгласие правя в резултат на свободната ми воля на пълнолетно лице, като съм наясно, че то се урежда от Глава Втора и Глава Трета от Регламента, и съм уведомен/a, че имам право да откажа да подам настоящото искане, както и да го оттегля по всяко време, в които случаи искането ми за предоставяне на желаната от мен услуга може да не бъде изпълнено.

14. Информиран/а съм, че координатите на длъжностното лице по защита на данните, което отговаря за „Уникредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД са: адрес: пл. Света Неделя №7, електронна поща: DPO@UniCreditGroup.BG. Запознат съм, че мога да се обръщам към това лице за съдействие по повод личните ми данни, обработвани от Администратора.

15. Информиран/а съм, че за реализиране на изброените по-горе права имам правото на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в случаите на възникване на спор между мен и Администратора относно законосъобразността на обработването на данните ми.

16. С подписването на настоящото, декларирам, че осъзнавам и приемам необходимостта Администраторът да направи копие на личната ми карта, с оглед изпълнение на задълженията си произтичащи от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Копието – електронно или на хартиен носител, да се използва и съхранява единствено и само за нуждите на проверките, свързани с одобрението и отпускането на договор за кредит, предоставян от Администратора. Наясно съм, че копието ще бъде пазено към досието на договора за кредит, като доказателство за идентификацията ми като кредитоискател или поръчител.

Съгласие за обработване на личните ми данни за целите на директния маркетинг от УниКредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД:
Съгласявам се Администраторът да обработва предоставените от мен данни за целите на директния маркетинг, за да ми предлага стоки и услуги на УниКредит Кънсюмър Файненсинг, дружествата от Групата на „УниКредит България, както и продукти и услуги на бизнес партньори на дружеството извън Групата УниКредит, чрез обработване на предоставени от мен данни за осъществяване на контакт по поща, на електронен адрес, по телефон, чрез SMS или по друг директен начин, за да извършва статистически проучвания и анализи за маркетингови цели (изпращане на оферти/ търговски съобщения и други, във връзка с услугите на Администратора), в това число личните ми данни да бъдат предоставяни на обработващи на лични данни, предоставящи услуги във връзка с директен маркетинг (рекламни агенции, кол центрове, телеком компании, лица, предоставящи друг вид услуги за директна комуникация, и др.). Уведомен/а съм, че искането ми за обработване на личните ми данни за маркетингови цели е валидно и съставлява годно правно основание за обработване на личните ми данни - до изричното му оттегляне от моя страна, което право мога да упражня чрез изпращане на заявление/ искане до Администратора на посочените по-горе адреси, включително и на адреса на електронна поща. Информиран/а съм, че при предоставяне на съгласие от моя страна, предлагането на директен маркетинг ще продължи и след прекратяване на търговските взаимоотношения, в рамките на нормативно установения период за обработване на данните или до неговото оттегляне. Информиран/а съм, че личните данни, свързани с мен, се обработват от Администратора във връзка с вземане на индивидуални решения, които се основават на: (а) ръчно обработване по предварително дефинирани критерии; (б) автоматизирано обработване по предварително дефинирани критерии и (в) автоматизирано обработване (без човешка намеса), включващо и профилиране, като формираните по тези начини решения се използват за целите на директния маркетинг. Запознат/а съм с възможността да изразя гледната си точка, да възразя (в това число да се откажа) срещу вземането на решения спрямо мен, които са основани единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, и да поискам, при вземането на решението спрямо мен, да участва и ангажирано от Администратора за тази цел лице.